POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 1.1. JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREDUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA RIBARSTVENOG PODRUČJA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a JUŽNI JADRAN

POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE  1.1. JAČANJE ZAŠTITE PRIRODNIH RESURSA KAO PREDUVJETA ODRŽIVOG RAZVOJA RIBARSTVENOG PODRUČJA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a JUŽNI JADRAN

– kratki opis operacije, uključujući ciljeve i očekivane rezultate te financijsku potporu;

Nabava višenamjenskog plovila za zaštitu morskog okoliša Komunalnog društva Ston pokretanjem i provedbom kojeg se očekuju sljedeći rezultati:
– doprinos očuvanju i zaštiti vrijednih prirodnih resursa i morskog okoliša Malostonskog zaljeva u svrhu održivog razvoja kroz nabavu višenamjenskog plovila i specijalizirane opreme za održavanje eko-akcija čišćenja mora i priobalja, monitoring te intervencije u slučaju iznenadnih onečišćenja,

– ojačana svijest dionika FLAG područja o potrebi zaštite mora i priobalja, kao važnog gospodarskog resursa, kroz promidžbene aktivnosti.

Ukupna vrijednost operacije:
Operacija se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
Ukupna vrijednost:___________ kuna 

Javna potpora:        520.965,00 kuna

EU sufinanciranje:  442.820,25 kuna

RH sufinanciranje:    78.144,75 kuna