Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Komunalno društvo Ston d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Komunalnog društva Ston d.o.o. na sljedeće moguće načine:

  • putem telefona na broj: +385 (0)20 550 847
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: uprava@kod-ston.hr
  • poštom na adresu: Komunalno društvo Ston d.o.o, Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston
  • osobno na adresu: Komunalno društvo Ston d.o.o, Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston,

radnim danima od ponedjeljka do četvrtka od 8 do 12 sati

Osoba ovlaštena za davanje informacija: Lara Delo Štrbinić

DOKUMENTI

Odluka o službeniku za informiranje – PDF
Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu – PDF / Excel

   OBRAZAC

Zahtjev za pristup informacijama – PDF / DOC
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – PDF / DOC
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – PDF / DOC